Vores åbningstider i Påsken - gældende fra den 6. april | Læs mere her

(+45) 82 82 82 05

Salgsbetingelser

1. Ejendomsforbehold:
Sælgerfirmaet forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt.

2. Levering – forsinkelse:
Såfremt levering af det købte forsinkes pga. krig, jordskælv, strejke, lockout, importforbud eller anden lignende årsag, som ikke kan tilregnes sælgerfirmaet, forlænges leveringstiden med 30 dage. I forbrugerkøb kan køber dog, når leveringsfristen er udskudt, hæve købet, hvis sælgerfirmaet ikke efter påkrav leverer det købte inden udløbet af en af køberen fastsat rimelig frist.
Ønsker køber levering til specifik adresse, vil leveringen finde sted med transportselskab. Levering kan kun ske hvor store lastbiler med anhænger kan komme frem uden besvær, og medfører ca. 5 arbejdsdages ekstra lev.tid. Bilen må forventes at være kosmetisk påvirket af transport i trafikken.

3. Forsikringer
Ved køb med ejendomsforbehold er køber forpligtiget til at tegne kaskoforsikring og give forsikringsselskabet oplysning om det købtes anvendelse. Forsikringssummen skal til enhver tid dække handelsværdien. Køber er forpligtiget til at underskrive panthavedeklaration. Størrelsen af forsikringsomkostninger (præmie) oplyses i henhold til lov om kreditaftaler §14.

4. Regulering af købesummen
Såfremt der efter slutsedlens underskrift sker ændringer i lovbestemte købsafgifter vedrørende det solgte, skal kontantprisen reguleres tilsvarende op eller ned. Såfremt der i slutsedlen er anført forhandlerrabat, skal købsafgiftens del heraf reguleres tilsvarende som ovenfor anført.

5. Købers pligt til at aftage det købte
Medmindre andet er aftalt, er køber forpligtet til at aftage det købte inden 6 dage efter det er meldt klar til levering af sælger. Undlader køber dette, er denne erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

6. Grøn ejer afgift eller vægtafgift
Grøn ejer afgift eller vægtafgift, der ikke er forfalden, er ikke indregnet i prisen. Det samme gælder en byttebil. Forfalden grøn ejer afgift eller vægtafgift på byttebilen betales af køber indtil bilen afmeldes/om registreres, senest 21 dage efter byttedato. Ifbm med omlægning af reg.afgiften 03-10-2017 blev ejerafgiften for biler, forhøjet. Importerede biler, der registreres i Danmark første gang efter 03-10-2017 (selvom bilens egen første registreringsdato ligger tidligere), er omfattet af den nye grønne ejerafgift.

7. Byttebil – forringelse
Byttebil leveres i samme stand som ved aftalens indgåelse. Køber bærer risikoen for eventuelt forringelse, med undtagelse af slitage som følge af normal brug, i tiden indtil bilen overgives til sælgerfirmaet. Eventuelle erstatningssummer tilfalder sælgerfirmaet.

8. Kilometertæller, Skader & Servicehistorik
Kilometertal er angivet ifølge kilometertæller udvisende ved handelens indgåelse. Er feltet “kilometergaranti Ja” afmærket på slutsedlen under rubrikken “Køretøjet” betyder det, at forhandler garanterer, at den solgte bil ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende. Er feltet “Kilometergaranti Ja” afmærket i slutsedlens rubrik “Byttebilen” betyder det, at køber garanterer, at den indbyttede bil ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende.
Er feltet “Større skader Ja” afmærket betyder det, at den pågældende bil har haft en større karosseriskade, der har medført opretning i karosseribænk. Altså ikke for såkaldte ”skrueskader”, hvor der udelukkende er tale om dele, der er erstattet med nye dele, eks. kofangere, døre, skærme, beslag, lygter, gitre, lister, mv.
Pga. stigende antal bilproducenter/modeller med elektronisk servicejournal kan et ’Nej’ udfor ”Servicebog udfyldt” forekomme uforettet.
Pga. GDPR-regelsæt vil importører/mærkeforhandlere sjældent dele oplysninger til 3.part, om den løbende vedligeholdelse, der er udført i deres servicenetværk. I det omfang det er sælger muligt er servicehistorikken udleveret.
Sælger har både i annonce og på slutseddel fremvist bilens stelnummer således at køber har frit råderum over at fremskaffe de for køber nødvendige og relevante informationer for både bilens servicehistorik og udstyrsniveau og anden for køber brugbar og relevant information.

9. Afgifter – specifikation
Moms og registreringsafgift specificeres i kontantsalgserklæring/faktura.

10. Købekontrakt
Ved køb med ejendomsforehold er køber ved leveringen forpligtet til at underskrive købekontrakt. Sælgerfirmaet udleverer oplysninger om standardvilkår i købekontrakt.

11. Reklamationsret
Efter købelovens §83 kan en forbruger i indtil 24 måneder fra leveringsdatoen reklamere over fejl og mangler til sælger. Ved køb af en brugt bil skal køber dog være opmærksom på følgende:
A. Der er kun tale om mangler i købelovens forstand, hvis manglen har været til stede på det tidspunkt køber fik bilen leveret.
B. Der kan ikke efter leveringen reklameres over fejl, som køber er gjort opmærksom på senest ved handlens indgåelse (underskrift på slutseddel).
C. Hvis sælger yder periode-afgrænset mekanisk/teknisk garanti, indbefatter det alle bilens generelle funktioner, teknisk som mekanisk.
D. Er bilen stadig omfattet af fabriksgaranti henvises køber til mærkeværkstedet. Dækkes det imod forventning ikke af mærkeværkstedets fabriksgaranti, vil Sælger dække indenfor gældende regler.
E. Kosmetiske påvirkninger/slid indeholdes ikke i nogen garanti og må anses som forventeligt og helt almindeligt på brugte biler. Gældende både inde og ude på bilen. Herunder også knapper/kontakter til betjening af funktioner, og pixelfejl i skærme/kombi-instrument, så længe delenes reelle funktion stadig er intakt.
F. Sliddele er ikke indbefattet af garantiordning, foruden af funktionen er udeblevet. Har bremser, dæk mv eks 5.000km til næste anbefalede intervalskift, er det ikke dækket af garanti, idet det er almindelige sliddele som bæres af Købers almindelige og løbende vedligeholdelse.
G. Udbedring af fejl/mangler kan efter forudgående aftale udføres så lokalt som det er muligt, hvis købers foretrukne værksted matcher Sælgers normale samarbejdspartnere. Hvis en given fejl kræver særligt ekspertise vil der kunne forekomme længere distancer til reparationssted. Reparationssted udpeges alene af Sælger. Sælger kan ikke dække reparationer der ikke på forhånd er godkendt af Sælger. Vælger Køber på eget initiativ reparation/udbedring uden forudgående aftale, dækkes det ikke af sælger efterfølgende H. Lyde i form af eksempelvis dækslid/hæl-og-tå fænomen, periodiske/omdrejningsafhængige resonanslyde, klimaanlæg spjælde, mekanisk bevægelige dele, åbne/lukke-lyde fra døre/bagsmæk, fløjtelyde fra vinduer/spejle mv. er kun omfattet af garanti hvis funktionssvigt/defekter. Evt. tilkøbsforsikringer /garantiforsikringer kan ej heller tilbyde dækninger på lyde foruden der er tale om en defekt funktion. En lyd i sig selv er ikke en defekt/mangel.
I. Bilens dæk og bremser er brugte, foruden andet er aftalt/tilkøbt. Dæk og bremser er almindelige sliddele som indgår i den almindelige vedligeholdelse af bilen for ejeren. Der kan derfor ikke reklameres over disse dele foruden der er tale om deciderede fejl/mangler, såsom skæve fælge. Evt. et ekstra sæt brugte hjul der medfølger ved handlen, er ved udlevering, gennemgået og godkendt af kunden selv. Hæl/tå fænomen indgår under punkt 11.H Lyde.

12. Diverse
Bilens informationssystem samt eventuelt navigationssystem kan indeholde andet sprogvalg end dansk. Navigationsenheder vil oftest have kortmateriale fra samme årgang som bilens produktionsår. Evt. ønsket kortopdatering er Købers ansvar.
Forbrugstal er opgivet ved hjælp af bilens typegodkendelse. Større/bredere hjul end bilens standardhjul medfører højere forbrug, end normalt.
Importerede biler har andre specifikationer end traditionelt danske modeller, herunder også udstyrsbetegnelser/specifikationer/importørydelser/litteratur mv.

13. Onlinehandel
Såfremt bilsalget er foretaget ved fjernsalg, dvs. salget er forgået digitalt uden fysisk kontakt med sælgeren eller uden besigtigelse af bilen på sælgerfirmaets forretningssted, har køberen ret til at fortryde sit køb indenfor 14 dage fra levering af bilen. Hvis køberen benytter sig af sin fortrydelsesret, refunderes betalingen senest indenfor 14 dage fra modtagelsen af skriftlig meddelelse om fortrydelse/aflevering af bilen. Sælgerfirmaet har ret til at fratrække eventuelle værditab, som bilen har lidt under køberens ejerskab, eller godtgørelsen for klargøringsomkostninger/tilkøb ifbm handlen. Fortrydelsesretten gælder kun i forbrugerkøb.

14. Elbiler / Plug-in biler
Ved køb af elektrificerede køretøjer medfølger der et stk. Nødlader/’Mormor-lader’ til Plug-in-hybrid biler. Til fuld-elektriske biler medfølger der et ladekabel til bilen passende til antal faser/on-board charger/væglader og offentlige tilgængelige ladere. Forhandler betaler ikke økonomisk tilskud til hverken opsættelse af hjemmelader, abonnement eller anden omkostning dertil. Det er alene købers egen omkostning at oprette egen passende og tilstrækkelig ladeløsning.

15. Betaling – VIGTIGT
Der kan IKKE betales med Dankort/VISA eller anden kreditkort!
Betaling kan udelukkende ske ved elektronisk bank-overførsel til vor konto: 7046-1271713. Dog kan der modtages op til kr. 19.000 jvf. Hvidvaskloven.
Bilen skal være betalt senest på udleveringsdato. Er bilen (eller udbetaling) ikke fuldt betalt, kan udlevering ikke finde sted. Det er alene købers ansvar at have tilstrækkelig dækning på konto, samt ophævet evt. daglig beløbsgrænse i netbank. Det anbefales derfor at overføre dagen før, således vi ikke alle står i en ærgerlig situation v/udlevering.

Ved finansiering igennem en af Sælgers samarbejdspartnere skal billed-ID m/CPR på samtlige underskrift-parter medbringes til finansieringsdokumenterne.

Fandt du ikke bilen du søgte

Anthon

Hvem er Anthon?

Født: 2002 i Randers (‘egge) 

“Det er ikke helt løgn, hvis jeg siger, at jeg hele mit liv har haft interesse for biler. Jeg fik i 1 års fødselsdagsgave min første Ferrari – okay, det var en elbil til små børn, men den var mit allerbedste legetøj… En karriere i bilbranchen har været drømmen lige siden”

Anthons forældre købte bil hos os, og knap et år senere startede Anthon som juniorsælger hos Autos.dk. Med en baggrund fra butik, kender Anthon til salg og kundeservice – det er vigtigt for os.

Soft spots: Bmw, John Mogensen, Vin
Familieliv: Bor i Randers
3 yndlingsbiler: Porsche 911 GT3 Touring, Bmw E28 og Bmw M2 Competition
Mantra: “Det du gør mest er det du bliver bedst til”

Kontakt Anthon på anthon@autos.dk eller direkte på 9282 2020